• |
  • E-mail kontakt

Úvod

Predstavujeme Vám domovskú stránku firmy ATELIÉR POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, ktorá sa zaoberá projektovaním pozemných komunikácií, parkovísk, spevnených plôch, ihrísk, oplotenia, oporných múrov, terénnych úprav a dopravného značenia trvalého aj dočasného. Projektujem aj vjazdy k rodinným domom.  Sídlo kancelárie je na Kukučínovej ul. 23 v Košiciach. Zakladateľom a majiteľom tejto firmy v jednej osobe je Ing. Jaroslav Lipták - autorizovaný stavebný inžinier pre "Komplexné architektonické a inžinierske služby" s registračným číslom 0204*SP*A2 , ktorý sa danou problematikou zaoberá už viac ako 40 rokov.

Výber z referencií

 
sonna