• |
  • E-mail kontakt

Referencie

Do referencií sú zahrnuté najvýznamnejšie projekty realizované firmou ATELIÉR POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ v priebehu posledných rokov rozdelené podľa jednotlivých rokov :

Rok 2019

Komunikácie, Europark Košice- Barca

Komunikácie IBV Malá Ida

Komunikácie, Dom sociálnych služieb Kechnec

Komunikácie, Rómska osada Lenartov

Komunikácie, Farma Bruty III. etapa

 

Rok 2018

Areál Estates Košice

Parkovisko Boxpark Košice

Parkovisko Lozorno DSP

Spevnené plochy UPJŠ Košice

Komunikácia, ťažba štrkopieskov Péder

Dom dôchodcov Nálepkovo

Komunikácie, Zdravotné stredisko Štrba

Komunikácie IBV Hradovisko, Bukovec

Komunikácie IBV Ruská Nová Ves

Komunikácie, Zdravotné stredisko Spišská Belá

 

Rok 2017

Komunikácia IBV Levoča - lokalita Pri strelnici

Komunikácie IBV Ruskov

Rekonštrukcia komunikácií Kosit Košice

Komunikácie Rómska osada Kojatice

Parkoviská APP Lozorno (DÚR)

Komunikácia, Geotermálne stredisko Ďurkov

Komunikácie Gratax Košice

 

Rok  2016

Oprava komunikácie a odvodnenie Nižný Klátov

Komunikácia pre MVE Margecany

Komunikácie IBV Hodkovce

Komunikácie a parkoviská pre MŠ Lemešany

Komunikácie IBV Levoča

Komunikácie a parkoviská CENTRÁLA NAŠA, Košice

Rok 2015

Parkovisko a relax zóna pre IEE SENSING SLOVAKIA,Veľká Ida

Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy HUMACFERT Rešica

Komunikácie,parkoviská a spevnené plochy SÚSCCH Banská Bystrica (DÚR, PSP, DRS)

Komunikácie a parkoviská pre Autocentrum Weltauto 2. etapa, Prešovská ul. Košice (RPD)

Vjazd do hromadnej garáže z Popradskej ul., Košice (štúdia)

Rok 2014

Komunikácie IBV Hodkovce (PSP)

Komunikácie a spevnené plochy Múzeum Gelnica (PSP)

Komunikácie a parkoviská pre UKF Nitra (RPD)

Komunikácie a parkoviská pre Autocentrum Weltauto 1. etapa, Prešovská ul. Košice (RPD)

Komunikácie IBV Budimír (štúdia)

Rok 2013

Komunikácie a spevnené plochy Jakabov palác Košice (PSP)

Rekonštrukcia komunikácií po povodniach Gelnica (PSP)

Parkovisko Qualt Košice (RPD)

Parkoviská Poisťovňa Košice (RPD)

Parkoviská a komunikácie polyfukčný dom Banská Bystrica (RPD)

Komunikácie a parkoviská pre UKF Nitra (PSP)

Komunikácie a parkoviská pre Weltauto, Prešovská ul. Košice (PSP)

Rok 2012

Autocentrum Toyota - Prešovská cesta Košice

Spevnené plochy kostol KVP, Košice

Komunikácie IBV Šaca, prepracovanie

Parkovisko soc. poisťovňa Košice

Parkovisko pre Východoslovenský onkologický ústav Košice

Spevnené plochy pre Jakabov palác Košice

 

Rok 2011

Komunikácie a parkoviská pre obchodné centrum DECATHLON, Košice

Rekonštrukcia komunikácií a parkovísk Východoslovenský onkologický ústav Košice

Komunikácie a parkoviská pre pivovar KALTENECKER, Rožňava

Komunikácie pre IBV Krásna pri jazere, Košice

Komunikácie pre IBV Kaskády, Rožňava

Komunikácie IBV Kaštieľ, Košice - Šaca

Urbanistická štúdia letisko Košice

Multifunkčné ihrisko pre ZŠ Park Angelinum, Košice

 

Rok 2010

Komunikácie a parkoviská pre autobusovú stanicu EUROBUS, Košice

Rekonštrukcia cesty III/050150 po povodniach - Gemerská Hôrka

Rekonštrukcia cesty II/547 po povodniach - Richnava

Rekonštrukcia cesty II/546 po povodniach - Prakovce

Ihriská Betliar

Komunikácie a parkoviská pre polyfunkčný objekt Ipeľská ul. Košice

Most cez Levočský potok pred obcou Danišovce na ceste II/536

Logistické centrum Košice letisko I. etapa

Logistické centrum Košice letisko II. etapa

 

 

Rok 2009

Komunikácie a parkoviská pre predajňu BILLA Poltár

Komunikácie pre priemyselný areál EUROPARK Barca

Komunikácie a parkoviská pre bytový dom na ul. Družby, Banská Bystrica

Komunikácie a parkoviská pre hotel AMBASADOR, Košice

Komunikácie a parkoviská pre INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY, Košice

Komunikácie a parkoviská pre Františkánsky inštitút, Pezinok

Rekonštrukcia cesty II/576 po zosune Herľany - Banské

Príjazdová komunikácia pre lisovňu olejov Kráľovce

Rekonštrukcia komunikácií spevnených plôch odvodnenia a parkových úprav Veľký Folkmár

Komunikácie a parkoviská pre FAKULTU INFORMATIKY A INF. TECHNOLÓGIÍ Bratislava

 

Rok 2008

Komunikácie a parkoviská pre obchodné centrum GALÉRIA Košice - II. etapa

Komunikácie a parkoviská pre hotel DARGOV

Komunikácie a parkoviská pre hotel YASMIN, Košice

Komunikácie a spevnené plochy pre Cestný hraničný priechod Čierna - Solomonovo

Komunikácie pre priemyselný park IMMOPARK - Košice

Komunikácie pre IBV KANKORD Sečovská ul. Košice

Futbalové ihrisko ZŠ Bruselská Košice

Komunikácie a parkoviská pre Regionálne centrum Turistického ruchu, kaštieľ Jaklovce

Rekonštrukcia cesty II/546 po zosuve - Gelnica

Komunikácia a spevnené plochy pre priemyselný areál v Krompachoch

Urbanistická štúdia Obytný súbor Kopa Girbeš, Košice

Komunikácie a parkoviská pre predajňu LIDL, Moldavská ul. Košice

Komunikácie pre Obytný súbor Ťahanovce 0. etapa, Košice

Urbanistická štúdia Heringeš - Košice

 

Rok 2007

Komunikácie a spevnené plochy pre Administrtívno-prevádzkovú budovu, Ševčenkova ul. Bratislava

Komunikácie a parkoviská pre Turisticko-relaxačno-rehabilitačné centrum, Zemplínska šírava

Komunikácie a parkoviská pre Rekonštrukciu azylového zariadenia, Liptovské Vlachy

Heliport LZS - Košice

Komunikácie a parkoviská pre predajňu LIDL - Veľké Kapušany

Komunikácie a parkoviská pre Logistické centrum LIFESTYLE - Košice

Komunikácie a parkoviská pre polyfunkčný dom Fejova ul. Košice

Poľné cesty v K.Ú. Malý Ruskov

Komunikácie a spev. plochy pre centrálny sklad horľavých kvapalín KS 02-ODT Jablonov nad Turňou

 

V minulých rokoch boli projektované napr. :

Komunikácie a parkoviská pre Baumax Banská Bystrica

Komunikácie a parkoviská pre Bamax Košice

Komunikácie a parkoviská Pema Slovakia, Košice

Dopravné napojenie Tesco Košice

Komunikácie a parkoviská Lidl, Brezno

Komunikácie a parkoviská Lidl, Snina

Komunikácie a parkoviská Lidl, Košice

Komunikácie a parkoviská Lidl, Stará Ľubovňa

Komunikácie a parkoviská Lidl, Stropkov

 

 

 


Výber z referencií

 
sonna